Ürojinekoloji

İdrar kaçırmada Anatomik Defektler

İdrar kaçırmada Anatomik Defektler

İdrar borusu veya çevresindeki problemler idrar kaçırmaya neden olabilmek­tedir. İdrar borusuyla vajina arasında bağlantı oluşturan fistüller vajinadan devamlı idrar kaçağıyla sonuçlanmaktadır.
İdrar Kaçırma tipleri, nedenleri ve tedavi şekli?

İdrar Kaçırma tipleri, nedenleri ve tedavi şekli?

Gerçek stres tipinde idrar kaçırmada aktivite ve ıkınma sonrası ani olarak az miktarda idrar kaçağı olur. İdrar kaçırmanın en yaygın tipidir.
İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)

İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)

İdrar kaçırma, objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır. 65 yaşındaki kadınların %15 ile 30'unu, evde hem­şirelik bakımı alanların ise %50'sini etkiler. İdrar kaçırma kadınla­rın sosyal, klinik ve psikolojik iyilik hali üzerine anlamlı bir etkiye sahip­tir.